slide1 slide2 slide3

KTL Brno

V roce 2012 jsme projednali a schválili nové Stanovy KTL Brno a jsme organizováni následujícím způsobem stále stejně jako při založení, tj. ve třech oddílech – turistickém, lyžařském a vodáckém. Každý oddíl má z řad svých členů zvolen výbor včele s předsedou oddílu. Kromě toho má každý oddíl své tři zástupce ve výboru KTL Brno.

Výbor KTL Brno má v rámci klubu koordinační funkci a dále vně zastupuje KTL Brno. Pro zajišťování administrativní agendy máme sekretariát na    Údolní 10.